Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Orlen Paczka
DPD
Poczta Polska
Polityka prywatności

Dane osobowe

1. Niżej wskazane informacje dotyczą sposobu ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://sfora-online.pl.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu Sklepu Internetowego jest Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Łochowski Przedsiębiorstwo Zoologiczne z siedzibą w Brzezinach ul. Chęcińska 175, kod pocztowy 26-026, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572849490, REGON 388002722.

3. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania, dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub związanych z nimi praw osób, których dane dotyczą, należy kierować pisemnie na adres Administratora: ul. Chęcińska 175 Brzeziny, kod pocztowy 26-026 lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@sfora-online.pl.

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego będą przekazywane operatorowi obsługującemu płatności online, który jest administratorem przekazanych danych osobowych w zakresie obsługi realizacji płatności.

5. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego będą przekazywane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora wówczas, gdy Użytkownik wybrał w Sklepie internetowym jako sposób dostawy przesyłkę pocztową, przesyłkę kurierską lub usługę Paczkomaty InPost.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta oraz dokonywanie zakupów.

Cel zbierania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu Internetowego, a w szczególności do dokonania czynności zakupu, realizacji płatności oraz dostawy zakupionych produktów i ich ewentualnej reklamacji.

3. Administrator może przekazać dane Użytkowników podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. agencjom marketingowym czy podwykonawcom usług świadczonych przez Administratora.

Prawo dostępu do danych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia. Użytkownik posiada także prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym także do przenoszenia danych osobowych.

2. Klient ma możliwość w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dostęp do danych osób trzecich i zakres przetwarzania danych

1. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie Administrator i jego upoważnieni pracownicy.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów.

3. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Administrator danych osobowych może wykorzystać powierzone dane jedynie w celach:

- świadczenia usług związanych ze sprzedażą i dostawą produktów oferowanych na stronach Sklepu Internetowego,
- przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów,
- w celach statystycznych, w tym w celach przeprowadzania badań i ankiet,
- w celach rozpatrywania reklamacji,
- w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski skierowane do Administratora.

Marketing

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych.

2. Realizując działania marketingowe Administrator może w niektórych przypadkach wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator oraz współpracujące firmy tworzą profil Użytkownika i na podstawie zgromadzonych informacji dokonują oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników, celem analizy ich zachowań konsumenckich i przyzwyczajeń jako kupujących. Dzięki temu wyświetlana treść jest lepiej dopasowywana do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane przez okres ustalony w zależności od celu, w którego zakresie dane będą przetwarzane:

- dla zawarcia umowy kupna sprzedaży produktów, dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy;
- dla przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – dane będą przechowywane przez okres trwania umowy; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia;
- dla rozliczeń podatkowych i księgowych – dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Jednakże czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw Klienta.

2. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

3. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania klientów, skutkiem których przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający obowiązujące przepisy, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl